Prezime, očevo ime, ime BAKTIĆ JOVE MARTA
Godina rođenja
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja
Organ
Predat
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna