Prezime, očevo ime, ime KOVAČEVIĆ KOJE MILO
Godina rođenja 150920
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 231151
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna