Prezime, očevo ime, ime BALALOVSKI NIKOLA
Godina rođenja 251233
Narodnost
Opština BITOLA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 230256
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna