Prezime, očevo ime, ime KOVIJANIĆ TOMA DRAGOMIR
Godina rođenja 24
Narodnost Crnogorac
Opština BISTRICA
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 31249
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna