Prezime, očevo ime, ime BALANDIN VASILIJE ZDRAVKO
Godina rođenja 150827
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 250951
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna