Prezime, očevo ime, ime KOŽEMJAKIN NIKOLE GEORGIJE
Godina rođenja 270221
Narodnost Rus
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 130249
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna