Prezime, očevo ime, ime KRAJA IBRAHIMA CUFO
Godina rođenja 120828
Narodnost Albanac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 271249
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna