Prezime, očevo ime, ime BALAŽ FRANJA JOSIP
Godina rođenja 12
Narodnost Mađar
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250549
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna