Prezime, očevo ime, ime KRALJEVSKI DOCE DRAGAN
Godina rođenja 70727
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 70752
Datum puštanja 240154
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne