Prezime, očevo ime, ime KRASNOŠEVSKIJ IDA MARIJA
Godina rođenja 90928
Narodnost Rus
Opština ČABAR
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290351
Datum puštanja 60554
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna