Prezime, očevo ime, ime KROVINOVIĆ PAVLA VALENTIN
Godina rođenja 10212
Narodnost Hrvat
Opština BOSANSKI NOVI
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 131051
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna