Prezime, očevo ime, ime KRSTEVSKI GEORGIJA TRAJKO
Godina rođenja 170717
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 180150
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna