Prezime, očevo ime, ime BALINT PETRA ANDRIJA
Godina rođenja 280523
Narodnost Mađar
Opština BAČKA TOPOLA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 180451
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna