Prezime, očevo ime, ime KULENOVIĆ AHMETA SALIH
Godina rođenja 180423
Narodnost Srbin
Opština MRKONJIĆ GRAD
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 40349
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna