Prezime, očevo ime, ime KULENOVIĆ SMAILA ALIJA
Godina rođenja 71222
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 10651
Datum puštanja 10655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna