Prezime, očevo ime, ime KULJAČA SAVE NIKOLA
Godina rođenja 230915
Narodnost Srbin
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 151150
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna