Prezime, očevo ime, ime KURTJAK GEORGA IVAN
Godina rođenja 150732
Narodnost
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 110556
Datum puštanja 291158
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 88 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna