Prezime, očevo ime, ime KVAČEK IVANA JOSIP
Godina rođenja 150297
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170351
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna