Prezime, očevo ime, ime LABOVIĆ TODORA BOŽIDAR
Godina rođenja 220322
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 200150
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna