Prezime, očevo ime, ime LABOVIĆ NOVE MILO
Godina rođenja 10122
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 250250
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna