Prezime, očevo ime, ime LABOVIĆ VUČETE RADOJE
Godina rođenja 160414
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 11149
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna