Prezime, očevo ime, ime LABOVIĆ RADOVANA MILIĆ
Godina rođenja 180523
Narodnost Crnogorac
Opština PEĆ
Srez AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 260751
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna