Prezime, očevo ime, ime LABROVSKI MIHAJLA JORGO
Godina rođenja 300324
Narodnost
Opština KIČEVO
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 100556
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne