Prezime, očevo ime, ime LABUDOVIĆ NOVAK ALEKSA
Godina rođenja 30
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 11149
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna