Prezime, očevo ime, ime LABUS BARTA ALBERT
Godina rođenja 161003
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 140251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna