Prezime, očevo ime, ime LACKOVIĆ MARTINA ANKA
Godina rođenja 291015
Narodnost
Opština ALIBUNAR
Srez PANČEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 171053
Datum puštanja 171056
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna