Prezime, očevo ime, ime LACMANOVIĆ PAVLE JANKO
Godina rođenja 120712
Narodnost Srbin
Opština BENKOVAC
Srez ZADAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150151
Datum puštanja 30253
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna