Prezime, očevo ime, ime LADIĆ ANTONA ANTON
Godina rođenja 51113
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 250752
Datum puštanja 301054
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna