Prezime, očevo ime, ime LAGANIŠ ANDRIJE FLIO
Godina rođenja 171224
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200151
Datum puštanja 100353
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 31 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna