Prezime, očevo ime, ime LAHTOVIĆ KRUNE MILAN
Godina rođenja 100329
Narodnost Srbin
Opština ĐAKOVICA
Srez AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 130150
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna