Prezime, očevo ime, ime LAINOVIĆ SAVE KRSTO
Godina rođenja 70929
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 61250
Datum puštanja 161255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna