Prezime, očevo ime, ime LAKIĆ ĐURAĐ BLAGOJE
Godina rođenja 150306
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 230850
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna