Prezime, očevo ime, ime LALOVIĆ VIDOJA SPASOJE
Godina rođenja 180516
Narodnost Crnogorac
Opština ŽABLJAK
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 230650
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna