Prezime, očevo ime, ime LAPU IŠTVANA IŠTVAN
Godina rođenja 180907
Narodnost Mađar
Opština ADA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 110954
Datum puštanja 110755
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna