Prezime, očevo ime, ime LAZAREVSKI STOJKA PETAR
Godina rođenja 120528
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 250152
Datum puštanja 210156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna