Prezime, očevo ime, ime LEGAC GAŠPARA NIKOLA
Godina rođenja 130528
Narodnost Hrvat
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 80251
Datum puštanja 111254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna