Prezime, očevo ime, ime BANOVAC STOJANA PETAR
Godina rođenja 180818
Narodnost Srbin
Opština DVOR
Srez SISAK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 230752
Datum puštanja
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna