Prezime, očevo ime, ime LENDVAJ GERGELJ ISTVAN
Godina rođenja 26
Narodnost Mađar
Opština ZRENJANIN
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 210649
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna