Prezime, očevo ime, ime LERIK PETAR IŠTVAN
Godina rođenja 97
Narodnost Mađar
Opština BAČKA TOPOLA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 130349
Datum puštanja 170851
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna