Prezime, očevo ime, ime LIČANIN MILE SLAVO
Godina rođenja 220625
Narodnost Srbin
Opština PRIJEDOR
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 311251
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 61 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna