Prezime, očevo ime, ime LISI AHMETA SALIH
Godina rođenja 150723
Narodnost Albanac
Opština STRUMICA
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 80549
Datum puštanja
Organ
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna