Prezime, očevo ime, ime LONČARIĆ MILOVANA ANDRIJA
Godina rođenja 20126
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180451
Datum puštanja 180455
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna