Prezime, očevo ime, ime LUGARIĆ IVANA IVANKA
Godina rođenja 13
Narodnost Hrvat
Opština DUBROVNIK
Srez DUBROVNIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130749
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna