Prezime, očevo ime, ime LJAPA DŽEMALOV ALI
Godina rođenja 150820
Narodnost Albanac
Opština STRUGA
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 300549
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna