Prezime, očevo ime, ime LJATIF SAIDA HALIT
Godina rođenja 28
Narodnost Albanac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 230750
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 39 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna