Prezime, očevo ime, ime LJEPAVA LUKA MIRKO
Godina rođenja 14
Narodnost Srbin
Opština TREBINJE
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 260349
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna