Prezime, očevo ime, ime LJEŠNJAK RADOVANA VUKO
Godina rođenja 121027
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 260450
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna