Prezime, očevo ime, ime LJUBIĆ MATA IVAN
Godina rođenja 241023
Narodnost Hrvat
Opština DONJA STUBICA
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 20754
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna