Prezime, očevo ime, ime LJUBIĆ STOJANA LJUBOMIR
Godina rođenja 98
Narodnost Srbin
Opština PROKUPLJE
Srez NIŠ
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 111052
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna