Prezime, očevo ime, ime LJUBIČIĆ PETRA MARIJAN
Godina rođenja 80813
Narodnost Hrvat
Opština KRIŽEVCI
Srez KRIŽEVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 030352
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna